ความเป็นครู

posted on 04 Jan 2011 12:32 by english2009

ความเป็นครู

การเป็นครูนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ทางวิชาการเพื่อจะสอนนักเรียนเท่านั้น แต่ครูยังจะต้องเป็นผู้ช่วยนักเรียนให้พัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคมด้วย ถ้าหากจะถามนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงนิสิตนักศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย ว่ามีใครบ้างในชีวิตของนักเรียนที่นักเรียนยึดถือเป็นแบบฉบับ นักเรียนส่วนมากจะมีครูอย่างน้อยหนึ่งคนยึดเป็นแบบฉบับ หรือตัวแบบ อิทธิพลของครูที่นักเรียนยึดเป็นแบบฉบับจะติดตามไปตลอดชีวิต

    มีผู้กล่าวว่าครูเปรียบเสมือนศิลปินที่ปั้นรูป เพราะครูทุกคนมีส่วนในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน แต่ผลงานของครูไม่เหมือนกับปฏิมากรที่พองานแต่ละชิ้นสำเร็จก็เห็นผลงาน และบางครั้งการรอก็เป็นการเสียเวลาเปล่าเพราะแม้ว่านักเรียนบางคนจะคิดถึงความดีของครู แต่ก็คิดอยู่ในใจไม่แสดงออก ซึ่งเป็นเครื่องชี้ถึงทัศนคติทางลบที่มีต่ออาชีพครู มีส่วนทำให้คนบางคนตัดสินใจเลือกอาชีพครูเป็นอาชีพสุดท้าย

     นิสิตและนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาที่จะเป็นครู เมื่อเรียนจบแล้วอาจจะไม่เป็นครูถ้าหากมีอาชีพอื่นให้เลือก ดังนั้นอาชีพครู จึงประกอบด้วยคน 2 ประเภท คือ ผู้ที่รักอาชีพครู และต้องการเป็นครูจริง ๆ และผู้ที่ต้องครูด้วยความจำใจ

     เด็กชายแดง เรียนอยู่ชั้น ม. 3 รู้สึกว่าชีวิตน่าเบื่อหน่ายเพราะตนเองเรียนไม่ดี ผู้ปกครองได้พา แดง ไปพบนักจิตวิทยาเพื่อจะหาทางช่วยเหลือเด็กชายแดง ให้เรียนดีขึ้น นักจิตวิทยาได้บอกว่าตนพร้อมที่จะช่วยเหลือ แต่ก่อนอื่น อยากจะให้บอกเหตุผลว่าทำไมจึงเรียนไม่ดี แดง ตอบว่า ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร แดง เล่าให้นักจิตวิทยาฟังว่า ตนเองเริ่มเรียนหนังสือไม่ค่อยดี ตอนอยู่ประถม 3 อ่านหนังสือไม่ได้ ครั้งหนึ่งครูพูดด้วยความไม่พอใจว่า "ฉันสอนเธอไม่ได้แล้วแดง เธอโง่เกินกว่าที่ฉันคาด" ถ้าหากครูชั้นประถมปีที่ 3 ของเด็กชายแดงทราบหลักทางจิตวิทยาก็คงจะไม่พูดกับแดงเช่นนั้น และถ้าครูทราบหลักการสอนที่ดี ครูก็คงจะช่วยเด็กชายแดงได้
จัดทำโดย
นาย ปรีชา    สาใจ   รหัส 521153203

Comment

Comment:

Tweet

double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink

#1 By (101.109.120.33) on 2011-09-20 19:59

double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink

#1 By (101.109.120.33) on 2011-09-20 19:58

double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink

#1 By (101.109.120.33) on 2011-09-20 19:58