ลักษณะของครูที่ดี

posted on 04 Jan 2011 12:57 by english2009

ลักษณะของครูที่ดี

การเป็นครูที่ "ดี" นั้น ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ หลายประการ ถ้ากล่าวถึงครูดีตามแนวความคิดของผู้เรียน ทางช่างอุตสาหกรรมแล้ว ดังเช่น แสงเดือน (2530)ได้สรุปคุณสมบัติของครูช่างอุตสาหกรรมที่ดีไว้ 9 ประการ ดังนี้

1. ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ
2. มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน
3. มีบุคลิกภาพที่ดี
4. มีความรู้ความชำนาญในงานที่สอน
5. มีความอดทน
6. มีลักษณะซึ่งผู้เรียนให้ความไว้วางใจ
7. มีความกระตือรือร้นในการถ่ายทอดความร ู้
8. มีความจริงใจ
9. มีลักษณะเป็นผู้นำ

 

จัดทำโดย

นายวศิน    มาเตี่ยง  รหัส 521153164

Comment

Comment:

Tweet

Hi to every body, it's my first pay a visit of this web site; this web site includes awesome and really good material for visitors.

#1311 By d3 gold (103.7.57.18|174.139.21.244, 103.247.16.2) on 2013-04-08 09:34

printable valenties

#1310 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:09

printable valatine

#1309 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:09

printable valantines

#1308 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:09

printable unscramble

#1307 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:09

printable unlabeled

#1306 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:09

printable tvguide

#1305 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:09

printable trivias

#1304 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:09

printable triangles

#1303 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:09

printable trapezoid

#1302 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:09

printable traceable

#1301 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:09

printable toys

#1300 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:09

printable town

#1299 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable tournament

#1298 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable tombstone

#1297 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable titles

#1296 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable titanic

#1295 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable timestables

#1294 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable timestable

#1293 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable tile

#1292 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable thrass

#1291 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable text

#1290 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable tessallations

#1289 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable tessalations

#1288 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable templets

#1287 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable tea

#1286 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable tattoos

#1285 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable task

#1284 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable targes

#1283 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable tape

#1282 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable tanks

#1281 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable tambola

#1280 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable tagets

#1279 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:08

printable sympathy

#1278 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable swiffer

#1277 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable suoku

#1276 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sukudo

#1275 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sukodu

#1274 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable suduco

#1273 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sudou

#1272 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sudoky

#1271 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sudokos

#1270 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sudoko

#1269 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sudoke

#1268 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sudok

#1267 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sudocu

#1266 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sudo

#1265 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sudku

#1264 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable substraction

#1263 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07

printable sublease

#1262 By e1351454720 (103.7.57.18|188.165.220.218) on 2012-10-30 19:07